Bang, Bang

Posted on 23:51


Bang, bang, Marilyn, la police, bang, bang, Marilyn, los presidentes de América, bang, bang, Marilyn, el kukluxklan, bang, bang, Marilyn, la mafia, bang, bang, Marilyn, los somníferos, bang, bang, Marilyn, la paz.

0 Response to "Bang, Bang"